Ing. Bc. Vlastimil Andrle

Oponentura absolventských prací studentů VOŠ

Povinnosti oponenta absolventské práce. Jak se vyplňuje oponentní posudek?Informace k Dohodě o provedení práce za vypracování posudku. Povinnosti oponenta absolventské práce Povinnost hodnotit práci a právo hodnotit obhajobu studenta. Oponent kriticky posoudí absolventskou práci studenta VOŠ a sepíše oponentní posudek. Práci obdrží od studenta…

„Prázdniny“ krok pátý

Ve druhém prázdninovém týdnu začaly v rámci projektu IROP (integrovaný regionální operační program) pozemní práce v našich dílnách. Které práce byly realizovány? Byly vybourány původní betonové podlahy, zasypány otvory, které v podlahách zůstaly po předchozích rekonstrukcích, úpravách a dalších změnách. Byly položeny jednotlivé…