Ing. Bc. Vlastimil Andrle

img 1224(1) | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Kontrola zařízení MAXXMILL 400

Zanedlouho to již budou čtyři roky, kdy jsme slavnostně otevírali nově zrekonstruované dílny.  Tato rekonstrukce proběhla díky projektu „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – modernizace vybavení dílen a odborných učeben“. Jedním z nově pořízených strojů bylo obráběcí centrum MaxxMill 400 od…

Oponentura absolventských prací studentů VOŠ

Povinnosti oponenta absolventské práce. Jak se vyplňuje oponentní posudek?Informace k Dohodě o provedení práce za vypracování posudku. Povinnosti oponenta absolventské práce Povinnost hodnotit práci a právo hodnotit obhajobu studenta. Oponent kriticky posoudí absolventskou práci studenta VOŠ a sepíše oponentní posudek. Práci obdrží od studenta…