Projekt „Vybavení učebny pro výuku 3D technologií“

V měsíci březnu nám byl schválen nový projekt v rámci EDUgrantu s názvem „Vybavení učebny pro výuku 3D technologií“.

Cílem projektu je vybavení učeben 3D technologií pomůckami, které budou sloužit výhradně k rozvoji praktické výuky na jedné z našich tří škol, a to na Střední průmyslové škole oboru strojírenství. Všechny plánované pomůcky jsou určeny pro zaměření 3D modelování. Toto nové zaměření podporuje současný trend digitalizace v nově vznikajícím směru – Společnost 4.0 pomocí procesu Vzdělávání 4.0. Absolventi si osvojují znalosti a dovednosti tvorby virtuálních i skutečných modelů pomocí skic, náčrtů, kreslících programů, 3D tisku a 3D skenování.

Od nových pomůcek si slibujeme, že budou rozšiřovat stávající znalosti a dovednosti žáků a budou využívány v předmětech Kreslířská praxe a design, Atelier design, 3D modelování a Programování CNC strojů a Kontrola a měření. Tyto předměty jsou založeny zejména na formě praktického vyučování. Požadované pomůcky jsou určeny pro výrobu dílů navržených v prostředí CAD programů a následně pro kontrolu jakosti a přesnosti vyrobených dílů pomocí uvedených strojů a zařízení. Všechny uvedené pomůcky budou včleněny do výuky zejména v oblasti 3D modelování a budou využity při praktické výuce odborných předmětů. Některé z požadovaných pomůcek budou v rámci mezipředmětových vztahů částečně využívány v příbuzných odborných předmětech tak, aby se žáci praktickou formou seznámili s celým průběhem výroby od návrhu výrobku až po jeho fyzickou výrobu novými technologiemi.

edugrant banner horizontal 500 bus | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
EDUgrant | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Projekt „Vybavení učebny pro výuku 3D technologií“