Oa Bg | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Obchodní akademie

Obor: Obchodní akademie

Kód oboru: 63-41-M/02

Obchodní akademie patří mezi jeden z nejprověřenějších ekonomických oborů, kterým absolvent získá úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Mezi ekonomické předměty patří Ekonomika, Účetnictví, Daňová soustava a Bankovnictví. Dalším z odborných předmětů je Písemná a elektronická komunikace, v rámci které mohou žáci v závěru třetího ročníku skládat státní zkoušku z psaní na klávesnici pod dohledem zkušebních komisařů ze Státního těsnopisného ústavu v Praze. Pro výuku žáci využívají výukový program ZAV. Jedná se o jeden z nejdokonalejších programů pro psaní na PC, neboť umožňuje žákům psát podle jejich individuálních možností. V rámci tohoto programu mohou získat mezinárodní certifikát Intersteno.

Absolventi Obchodní akademie jsou schopni používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace.  První se u nás vyučuje anglický jazyk a jako druhý se nabízí německý, ruský nebo španělský jazyk. Dále absolventi umí ovládat základní programové vybavení počítače včetně uvedených účetních softwarů, zajišťovat personální agendu malé i velké organizace.

Studium vytváří také předpoklady pro studium na VOŠ a VŠ především ekonomického zaměření a pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, znalost a dodržování obchodní etiky.

Absolventi Obchodní akademie naší školy nacházejí uplatnění na trhu práce především v ekonomické sféře jako účetní, administrativní asistent, finanční a marketingový referent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovnictví, pojišťovnictví a v dalších ekonomicko-administrativních pozicích.

oa bg

Studijní zaměření na Obchodní akademii

Účetnictví a finance podniku

Logistika

Business in English

Aktivity našich studentů