Důležité termíny pro odbornou praxi tříd S2, S3, OA3 – školní rok 2022/2023

– termíny  praxe:

třída OA3 20. 03. – 31. 03. 2023

třída S2 15. 05. – 26. 05. 2023

třída S3 15. 05. – 26. 05. 2023

– termín odevzdání seznamu firem ke schválení:

třída OA3 do 06. 02. 2023

třída S2 a třída S3 do 06. 02. 2023

– termín odevzdání vyplněné smlouvy: 

třída OA3 do 27. 02. 2023

třída S2 do 31. 03. 2023

třída S3 do 31. 03. 2023

– termín odevzdání zprávy z praxe a hodnocení:

třída OA3 do 11. 04. 2023

třída S2 do 02. 06. 2023

třída S3 do 02. 06. 2023

Veškeré vyplněné formuláře odevzdávejte u Ing. Bc. Andrleho nebo pí Štěpinové.

V případě neúčasti na odborné praxi nebo neodevzdání zprávy z praxe je žák neklasifikován z předmětu PRAXE (S, OA).

Dohody o zajištění odborné praxe a jiné související tiskopisy jsou k dispozici ve studijním středisku (knihovna a studijní oddělení, budova C, přízemí).

Veškeré informace o odborné praxi (termíny, podmínky, adresy firem atd.) získáte u Ing. Bc. Vlastimila Andrleho (kabinet č. 33, budova A, 1. patro).