ZŠ Čáslav náměstí v našich dílnách

Dne 10. 2. 2023 nás navštívili žáci 6. třídy Základní školy nám. Jana Žižky v Čáslavi pod vedením ředitele školy RNDr. Tomáše Hasíka. Důvodem návštěvy byla výuka žáků základní školy v našich dílnách.

Skupina 20 žáků si prošla částí výuky dílen. Cílem bylo seznámit žáky s některými ručními pracemi při zpracování dvou materiálů – oceli a dřeva. Následně si sami vyráběli jednoduché výrobky z těchto materiálů.

Žáci si zkoušeli a procvičovali takové práce jako měření, orýsování, stříhání, řezání, vrtání, pilování, začišťování a další nezbytné ruční technologie. Navíc se seznamovali s prostředím, ve kterém se studenti střední školy připravují na praktickou část svého oboru. Důležitou součástí tohoto dílenského bloku byla i krátká informace o bezpečnosti práce.

Tato tříhodinová činnost byla přínosem nejen pro žáky 6. třídy, ale i pro naše studenty 3. ročníku oboru strojírenství, kteří se ujali funkcí garantů každé pracovní skupiny.

Touto návštěvou vzájemná spolupráce nekončí. Již je naplánována další.

ZŠ náměstí Čáslav v dílnách.