IKAP II.

NÁZEV PROJEKTU: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje
ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU: IKAP II
REGISTRAČNÍ ČÍSLO:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862
DOBA REALIZACE: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2023
ČÍSLO VÝZVY: 02_19_78

Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV).