Sps Bg | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Střední průmyslová škola

Obor: Strojírenství

Kód oboru: 23-41-M/01

Absolventi oboru Strojírenství jsou kvalifikováni pro nejnáročnější aplikace Průmyslu 4.0.

Odborné vzdělávání je realizováno ve společné části pomocí předmětů Strojírenská technologie, Stavba a provoz strojů, Mechanika, Elektrotechnika, Automatizace, Tvorba technické dokumentace, Cvičení CAD, Programování CNC strojů, Kontrola a měření a Praxe.

Tyto předměty vytvářejí odborný základ znalostí absolventa a jsou společné pro všechna zaměření. Jednotlivá zaměření (3D modelování, Auto Moto, Robotika a CNC programování) se odlišují v dalších odborných předmětech. Výuka probíhá v odborných učebnách, laboratořích, učebnách PC a dílnách a je doplněna praxí, exkurzemi a semináři.

Studium oboru Strojírenství je zakončeno maturitní zkouškou, kterou absolventi získají úplné střední odborné vzdělání.

sps bg

Studijní zaměření na Střední průmyslové škole

Robotika

CNC programování

Auto-Moto

3D modelování

Aktivity našich studentů