Sps Bg | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Střední průmyslová škola

Obor: Strojírenství

Kód oboru: 23-41-M/01

Absolventi oboru Strojírenství jsou kvalifikováni pro nejnáročnější aplikace Průmyslu 4.0.

Odborné vzdělávání je realizováno ve společné části pomocí předmětů Strojírenská technologie, Stavba a provoz strojů, Mechanika, Elektrotechnika, Automatizace, Tvorba technické dokumentace, Cvičení CAD, Programování CNC strojů, Kontrola a měření a Praxe.

Tyto předměty vytvářejí odborný základ znalostí absolventa a jsou společné pro všechna zaměření. Jednotlivá zaměření (3D modelování, Auto Moto, Robotika a CNC programování) se odlišují v dalších odborných předmětech. Výuka probíhá v odborných učebnách, laboratořích, učebnách PC a dílnách a je doplněna praxí, exkurzemi a semináři.

Studium oboru Strojírenství je zakončeno maturitní zkouškou, kterou absolventi získají úplné střední odborné vzdělání.

sps bg

Studijní zaměření na Střední průmyslové škole

Robotika

CNC programování

Auto Moto

3D modelování

Aktivity našich studentů