Komiksová soutěž Mluvíme v bublinách

Naše škola se zapojila do komiksové soutěže Mluvíme v bublinách. Podmínkou soutěže bylo vytvořit jednostránkový komiksový příběh ve formátu A3 na téma Čaroděj z předměstí nebo Poslední útočiště. Žáci měli k dispozici pro inspiraci první čtyři věty od každého tématu, na které měli navázat svým komiksovým příběhem. První skupina žáků třetího ročníku oboru strojírenství pracovala pod vedením Mgr. Petry Stehlíkové a pracovala v hodinách českého jazyka.  Druhá skupina žáků z prvních ročníků ekonomického lycea a obchodní akademie vytvářela komiksy v angličtině pod vedením Mgr. Šárky Radové. Soutěžní komiksy budou hodnoceny dne 30. května 2023 porotou složenou z profesionálů, kteří se věnují komiksům, a každý zúčastněný žák obdrží diplom se svým jménem a se stručným komentářem od poroty. Motivací pro žáky byla i sada komiksů od nakladatelství CREW, kterou obdrží každá zúčastněná třída.

Žákům se toto kreativní zpestření výuky líbilo. Práce žáků jsou velmi povedené a všichni věříme v jejich úspěch.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759