Informace k odborné praxi žáků pro školní rok 2023/2024

Odborná praxe tříd: S2, S3, OA3, EL3

Termíny souvislé odborné praxe v roce 2023/2024:

Třída OA3 a EL3 20. 05. – 31. 05. 2024

Třída S2 a S3 20. 05. – 31. 05. 2024

Souvislá odborná praxe je součást učebního plánu střední školy (dále jen SŠ). 

Úvodní informace a termíny:

Seznam s návrhy firem odborné praxe
Prázdný formulář Návrh firem obdrží elektronicky předsedové jednotlivých tříd od Ing. Bc. Andrleho. Vyplní jej daty od svých spolužáků a poté vyplněný formulář Návrh firem předseda třídy odevzdá opět elektronicky.

třída OA3 a EL3 do 06. 02. 2024

třídy S2 a S3 do 06. 02. 2024
Adresát odevzdání Návrhu firem: Ing. Bc. Vlastimil Andrle (andrle@sps-caslav.cz)

Dohoda o zajištění odborné praxe
Po schválení Návrhu firem ředitelkou školy obdrží žáci od Ing. Bc. Andrleho hromadně Dohodu o zajištění odborné praxe ve trojím vyhotovení.   
Žáci Dohodu vyplní, podepíší, nechají potvrdit na pracovišti a v případě nezletilosti žáka nechají i podepsat svým zákonným zástupcem. Poté dohody hromadně, přes předsedu třídy, odevzdají zpět pro podpis ředitelky školy.
Termín odevzdání potvrzených smluv: třída OA3 a EL3 do 02. 04. 2024, třídy S2 a S3 do 02. 04. 2024
Odevzdávání smluv: Ing. Bc. Vlastimil Andrle nebo na studijním oddělení (paní Štěpinová)

Zpráva z odborné praxe, Hodnocení odborné praxe
Žáci vypracují Zprávu z odborné praxe dle předepsané osnovy.
Žáci odevzdají firmou vyplněný formulář Hodnocení odborné praxe
Údaje k odborné praxi a formuláře ke stažení jsou na webových stránkách školy.
Termín odevzdání: třída OA3, EL3 a S3 do 13. 06. 2024, třída S2 do 07. 06. 2024
Odevzdání obou dokumentů (Zprávy a Hodnocení): Ing. Bc. Vlastimil Andrle
Upozornění: text zprávy napište na PC (nikoli ručně) a listy spojte sešívačkou nebo kancelářskými sponkami, zprávy musí obsahovat potřebné podpisy (studenta, firmy) a razítko firmy!!!

Více informací o praxích se dozvíte u Ing. Bc. Vlastimila Andrleho
e-mail: andrle@sps-caslav.cz

Odborná praxe tříd střední školy

– Souvislá odborná praxe je součást učebního plánu SŠ.

– Odborná praxe musí odpovídat studovanému zaměření (ekonomické, technické).

– Odbornou praxi si zajišťují žáci samostatně, pouze v případě, že žák nemůže dlouhodobě sehnat žádné umístění v podniku a vyčerpal své možnosti, pomůže se zajištěním provozní praxe žákovi škola.

– Každá nepřítomnost na praxi musí být řádně doložena.

– Denně musí být odpracováno minimálně 6 hodin.

– Odborná praxe může být vykonávána v podnicích malého, středního a velkého rozsahu, ve státní správě, u soukromých podnikatelů, popř. u živnostníků. Není vhodné, aby žák vykonával praxi u fyzické osoby, která je rodinným příslušníkem (praxe vykonávána doma u rodiče).

– Odborná praxe je žákem vykonávána bezplatně, tj. žákovi nenáleží za vykonané činnosti na pracovišti žádná finanční či jiná odměna.

Žák:

– osloví podnik;

– domluví se na pracovní náplni;

– nahlásí podnik ve škole, kde proběhne schválení vybraného podniku (nebo připomínky k vybranému podniku);

– předá podniku Dohodu o zajištění odborné praxe (dohodu obdrží ve škole);

– podepsanou Dohodu přinese do školy k podpisu ředitelce školy;

– v podniku vykonává pracovní úkony dle dohodnuté pracovní náplně;

– vypracuje Zprávu z odborné praxe (formulář nalezne na webu školy);

– odevzdá Hodnocení odborné praxe, které vyplní zaměstnanec daného podniku.

Škola:

– dohlíží na žáky v průběhu odborné praxe;

– shromažďuje připomínky a náměty z odborné praxe;

– přebírá Zprávu a Hodnocení z odborné praxe;

– hodnotí žáka z předmětu Praxe (OA, S).

V případě neúčasti na odborné  praxi či neodevzdání požadovaných dokumentů získává žák „neklasifikováno“ z daného předmětu. U oboru Strojírenství není klasifikován v předmětu PRAXE, u oboru Obchodní akademie rovněž v předmětu PRAXE a u oboru Ekonomické lyceum v předmětu EKONOMIKA.