Absolutoria

Absolutorium je zkouška, která ukončuje tříleté vzdělávání na Vyšší odborné škole.

Úspěšným vykonáním absolventských zkoušek student získává Vysvědčení o absolutoriu a Diplom s právem užívat titul Diplomovaný specialista, zkratka DiS., která se píše za jménem.
Studenti také získávájí europass s přehledem všech získaných hodnocení po dobu studia v jazyce českém i anglickém.

Absolutorium, jako zkouška, se zkládá z obhajoby Absolventské práce, zkouškou s cizího jazyka (anglického nebo německého) a zkoušky z odborných předmětů.
Okruhy otázek zkoušky z odborných předmětů jsou slozeny z průřezu znalostí několika stěžejních odborných předmětů.