Historie školy

Současnost naší školy

2. 3. – nový kafemat v prostorech u bufetu školy

8. 3. – projekt POKOS – „Příprava občanu k obraně státu“ – spolupráce s Vojenským velitelstvím Středočeského kraje

5. – 9. 3. – lyžařský kurz – lyžařské středisko Zell am See/Kaprun v Rakousku

20. – 31. 3. – projekt Erasmus+ – třída OA3 na praxi v Irsku ve městě Mallow

31. 3. – spolupráce se ZŠ Náměstí Čáslav – práce ve školních dílnách

8. – 22. 4. – projekt Erasmus+ – třída S3 na praxi ve Slovinsku ve městě Maribor

30. 5. – podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci školy a firmy Nymwag CZ, a.s. (místopředseda představenstva Ing. Petr Vlček)

15. 6. – nové šatní skříňky pro žáky SŠ, navýšení kapacity šatních skříněk o 78 ks pro žáky od 1. 9. 2023

4. 8. – nová vzduchotechnika do školní jídelny

21. 8. – nově zrenovovaná odborná učebna „Fiktivní firma“ pro žáky SŠ a studenty VOŠ; nový kancelářský nábytek a IT technika byly financovány z projektu Středočeského kraje „Inovativní vzdělávání“. Učebna FF v provozu od školního roku 2023/2024

únor – nové posezení pro studenty u bufetu školy

červenec – výměna vnitřních oken v dílnách

srpen – rekonstrukce světlíku ve „věži“

18. 8. – podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci školy a firmy Goldbeck Prefabeton s.r.o. (jednatel Petr John)

leden – celková rekonstrukce učebny č. 50

6. 5. – darování nového auta Kia Picanto do školních dílen

srpen – revitalizace vstupních dveří do budovy A

září – nové logo školy

Obvodové odborné živnostenské školy v Čáslavi

J. Kolský, řed. živnost. škol.

Město Čáslav za vydatné finanční podpory min. školství a živnostenských korporací postavilo pro místní živnostenské školy v roce 1937 školní budovu. Význam živnostenského školství roste rok od roku. V prvním roce navštěvovalo školu asi 600 žáků, ve druhém roce přes 8OO a v letošním roce již 1.100 žáků. Stavbou živnostenské školy doplnilo město kulturní vývoj celého okresu. Živnostenskému stavu dostalo se stánku, který umožní, aby i jeho příslušníci přicházeli do života vyzbrojeni potřebným vzděláním a získali tak svému stavu vážnost, která jí patří. V budově jest umístěno celkem 6 odborných škol: kovodělná, stavební, umělecká, potravní, oděvní a kupecká. Učitelský sbor čítá 10 členů interních a 16 externích, vesměs odborníků. Vzdělání, odborná prakse i velké zkušenosti učitelů jsou zárukou, že učňovský dorost jest svěřen do dobrých rukou. Nejen však po stránce odborného vzdělávání, také po stránce společenské výchovy snaží se škola odstranit nedostatky, kterými dosud živnostenský stav trpěl. Prostřednictvím učňovské besídky, která jest školou spravována a má pobočky ve všech větších místech, účastní se škola kulturního života kraje pořádáním besídek, přednášek, divadel, společenských večerů aj.

I po stránce sociální koná škola dobře svoje poslání. Značné částky vynakládají se na podporu dojíždějícího žactva, školní práce (obleky, obuv a p.) dávají se darem nemajetkovým, pro přespolní vyvařuje se levně (za 2 K) úplné obědy, které se chudým dávají zdarma ap. Pro rekreační činnost postavila škola Učňovské besídce chatu, která dosud pojme asi 45 chovanců. Chata jest postavena v krásném zalesněném údolí u Golčova Jeníkova. V letních měsících slouží k bezplatnému pobytu učňů během jejich dovolené, po celý zbytek roku k účelům učňovské besídky. V chatě jsou dvě ložnice, jídelna, kuchyně, koupelna, dvě šatny a kancelář. Město Golčův Jeníkov vydatnou pomocí umožnilo stavbu chaty. Do letošních prázdnin bude pravděpodobně chata rozšířena tak, aby v ní mohlo býti umístěno alespoň 80 chovanců (40 dívek a 40 hochů).

https://www.youtube.com/watch?v=0AvxoY1FPmo
zivnostenska skola v caslavi
Živnostenská škola v Čáslavi (školní archív).
strojnicka dilna v zivnost skole
Strojnická dílna v Živnost. škole (Foto Peške, Čáslav).
holicska dilna v zivnost skole
Holičská dílna v Živnost. škole (Foto Peške, Čáslav).  
ucnovsky rekreacni tabor
Učňovský rekreační tábor v údolí u Golč. Jeníkova (Archiv Ž. školy).
truhlarska dilna v zivnost skole
 Truhlářská dílna v Živnost. škole (Foto Peške, Čáslav).

PESTRÝ TÝDEN, ÚSTŘEDNÍ OBRAZOVÝ LIST RADOSTI ZE ŽIVOTA

pestry tyden5
Radost z práce
Václav Patočka · předseda odboru Radost z práce 

ROČ. XV. – ČÍS. 29
Datum vydání: ? . VII. 1940
str. 8 – 9 (Reportáž o čáslavské škole práce, foto K. Hájek).

Jeden z četných žáků školy práce v Čáslavě, která v duchu zásad „Radosti z práce“,
odboru „Radosti ze života“, připravuje mladé lidi pro odborná praktická povolání.

Radost z práce – chcete-li – tajemství každého, kdo ku práci se narodil, kdo na práci myslí, kdo prací naplánuje svůj život, kdo prací tvoří hodnoty, bez nichž nebylo by života, nebylo by pokroku, a nebylo by – skromného lidského štěstí.

„Radost ze života“ usiluje vždy o radost člověka z práce.

nechť čímkoliv jsem
ještě v božím světě,
čím budu kdy,
tím také budu rád.

JAN NERUDA

Prakticky to znamená utvořiti pracovní podmínky a prostředí tak, aby práce nebyla otroctvím, které ponižuje a které vysává tělesně i duševně. Práce musí být ceněna tak, aby každý, kdo práci dává, i ten, kdo práci koná, viděl a měl možnost viděti, že práce není jenom nutné zlo, nýbrž nutné naplnění života každého, kdo není tak slabý, aby od života jenom bral.

V řetězu článků souvislostí, jimiž všichni jsme spjati, chceme, aby každý, kdo plní svůj úkol, mohl jej plniti radostně a mohl jej plniti rád.

pestry tyden
Pohled do jedné učebny čáslavské školy práce. Učíme se dobře šít; šaty dělají člověka, ale člověk musí dělat šaty.

Stavíce tento záměr jako předpoklad správného pochopení účelu lidské práce, tvoříme podmínky, aby tohoto účelu bylo dosaženo. Chceme, aby každý, ať na kterémkoli poli práce tvoří hodnoty pro kolektiv lidský, nebil prací tělesně ničen tak, aby opouštěl dílnu práce bez zájmu a tělesně vyčerpán. Práce nesmí vysávati všechny síly člověkovy, musí mu nechati tolik sil, kolik potřebuje, aby tvořil svůj vlastní dobrý a radostný život soukromý.

Sil pracujícího člověka musí být šetřeno, musí být chráněny, což znamená trvalou a souvislou péči o zdravotní stav každého člena pracujícího společenství. Neboť jenom ve zdravých rukou roste dobrá páce. Pracující člověk musí býti správně nasycen, musí dobře bydleti, musí míti přístup ke kulturním pokladům národa, musí míti vědomí bezpečnosti v době, kdy postižen bude nemocí, a až přijdou léta, aby měl právo klidně se dívati na práci mladých.

Z těchto podmínek může jedině vyrůsti ovoce našeho úsilí: radost z vykonané práce.

Ta povznese jedince, který prací tvoří a dá náplň a smysl jeho dílu. Ta povznese práci na nejvyšší krásný a radostný úděl našeho života.

pestry tyden6
Škola vychovává také odborné kováře, svářeče a kovosoustružníky.  
Holičské povolání je dnes velmi složité; žádá dlouhého odborného školení.

Škola práce v Čáslavě

V době, kdy mnozí rodiče po výsledcích školního roku zamysleli se nad příštím vývojem svých dětí a kdy rozhodují o celé jejich budoucnosti, jest třeba připomenouti význam našich prvotřídních odborných škol. Vzorem takové školy jest škola práce v Čáslavě, jejíž ředitel br. Kolský vybudoval ústav v každém směru vzorný.

Rodičové měli by si uvědomiti, že jejich dítě nemá snad nadání pro dlouhé a vysilující studium, může však vyniknouti právě v oborech, které vychovají z něho samostatného praktického podnikatele. V době, kdy vyhlídky inteligence nejsou prvotřídní, musíme pečovati, abychom měli dostatek odborných pracovníků a samostatných podnikatelů, neboť v nich leží síla tvorby nových pracovních možností a hospodářského povznesení nejširších vrstev.

Proto obracíme pozornost rodičů ku praktickému výcviku pro životní povolání, který umožňuje naše škola práce.                                                                                                                

pestry tyden2
Kdo chce prodávat, musí umět nabízet svoje výrobky.
Ani zahradníkovi nepostačí „tvrdá škola“ života. Jen odborná škola mu umožní rychlé pochopení zákonů přírody a účelnosti práce.
pestry tyden3
Také truhlařinu třeba dobře ovládati.  V oddělení elektrotechniků.
pestry tyden4
I restaurační stůl třeba vkusně upravit.                 
Zamítané řemeslo ševcovské přichází znovu ke slovu; stroj nemohl zničit umné výrobky dobré ruky a myslící, vynalézavé hlavy.

– Foto (10) K. Hájek, Praha. Čerpáno z publikace: SPÁČIL, J., SEDLÁČEK, A., ZLÁMAL, V. Čáslav město a okres.  Brno: Národohospodářská propagace Čech a Moravy, 1940. 136 s.