Obědy do škol

NÁZEV PROJEKTU: Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023 – 2025
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.03.04.01/00/22_026/0003801
DOBA REALIZACE: 2023 – 2025