Návštěva z ČÚZZS

Dne 2. 5. 2024 nás navštívil pan Mgr. Tomáš Koudelka, vedoucí oddělení odborných činností v Českém úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

V rámci projektu VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – OPJAK, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759 vedl přednášku na téma Zkoušení zbraní a střeliva – historie a současnost.

Přednáška byla určena pro žáky 3. ročníku oboru strojírenství. Žáci se seznámili s historií zkoušení zbraní, s legislativními, normativními ustanoveními v oblasti zkoušení a značení zbraní a střeliva, s budoucností, s rozvojem zkušebnictví zbraní a střeliva v ČR a ve světě.

Závěr byl věnován dotazům žáků a diskuzi k této problematice.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759