Grafy | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Ekonomické lyceum

O oboru

Kód oboru: Ekonomické lyceum (kód oboru: 78 – 42 – M/02)

Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

Délka denní formy studia: 4 roky

Ukončení studia: maturitní zkouškou

Podmínky přijetí:

– úspěšné ukončení 9. třídy ZŠ
– úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Charakteristika oboru a profil absolventa:

Ekonomické lyceum je obor připravující žáky pro studium na vysokých a vyšších odborných školách ekonomických, případně právních a pedagogických směrů. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě akceptujícím společensko-vědní předměty a znalost dvou cizích jazyků. Značná pozornost je však věnována i odbornému ekonomickému vzdělání.

Cílem studia není jen osvojování teoretických poznatků, ale zejména rozvíjení ekonomického myšlení, vytváření schopností analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat. Tyto dovednosti si žáci osvojí při práci na své ročníkové práci, kterou zpracovávají v průběhu studia ve třetím ročníku. Studium ekonomického lycea tak umožňuje snadnější adaptaci na nároky ekonomicky orientovaného vysokoškolského studia. Absolvent však může vykonávat i organizační a administrativní činnost ve firmách, službách, cestovním ruchu, ve veřejné správě apod.

dsc 0975 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Ekonomické lyceum | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Lyceum Icon Yellow | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Baví tě čísla, analýzy a logika?

Vytiskni a v klidu promysli 🙂

Další obory na OA Na obchodce

Logistika

Účetnictví a finance podniku