Grafy | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Ekonomické lyceum

Chceš vědět více o oboru? … mrkni ZDE

Obor: Ekonomické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/02

Tento obor je kombinací všeobecného a ekonomického vzdělání. Dochází tak k propojení gymnaziálního učiva s ekonomickým. Mezi základní odborné předměty patří Ekonomika a Účetnictví. V menším rozsahu je vyučována Písemná a elektronická komunikace a Praxe. Ve třetím ročníku žáci také absolvují praxi ve firmách. Ke společensko-vědním předmětům patří Psychologie, Společenská kultura, Právo a Společenskovědní seminář. Nedílnou součástí učebního plánu je výuka dvou cizích jazyků. První se u nás vyučuje anglický jazyk a jako druhý se nabízí německý, ruský nebo španělský jazyk. Dále absolventi umí ovládat základní programové vybavení počítače včetně účetního softwaru „ÚČTO“.

Tento obor připravuje žáky především pro studium na vysokých a vyšších odborných školách ekonomických, případně právních a pedagogických směrů.

Cílem studia není jen osvojování teoretických poznatků, ale zejména rozvíjení ekonomického myšlení, vytváření schopností analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat. Tyto dovednosti si žáci mohou osvojit při práci na ročníkové práci, kterou zpracovávají v průběhu studia ve třetím ročníku. Studium ekonomického lycea umožňuje snadnější adaptaci na nároky ekonomicky orientovaného vysokoškolského studia.

Absolvent však může vykonávat i organizační a administrativní činnost ve firmách, službách, cestovním ruchu, ve veřejné správě nebo jako referent ve státní správě, bankovnictví, pojišťovnictví a v dalších ekonomicko-administrativních pozicích. Při přípravě absolventa se klade důraz na komunikativní schopnosti, slušné chování, znalost a dodržování právních norem a obchodní etiky.

dsc 0519 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Ekonomické lyceum | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Lyceum Icon Yellow | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Baví tě čísla, analýzy a logika?

Vytiskni a v klidu promysli 🙂