Ročníkové práce

Přehled důležitých termínů pro školní rok 2021/2022 a související dokumenty.

Důležité termíny:
do 18. 6. 2021 – přihlášení se žáka k tématu u zadavatele
do 30. 6. 2021 – 1. konzultace se zadavatelem
30. 6. 2021 – schválení tématu 1. 9. 2021 – začátek práce na RP


25. 2. 2022 (do 10:00 hod.) – odevzdání RP v digitální podobě na CD a dvakrát v tištěné podobě včetně pracovního deníku vedoucímu práce.
28. 2. až 11. 3. 2022  – vypracování posudků vedoucími a oponenty

Obhajoby ročníkových prací proběhnou podle níže uvedeného rozpisu v učebně 227 (aula) ve dnech 21. 3. – 22. 3. 2022.
Komise obhajob je ve složení: třídní učitel (předseda komise), vedoucí práce a oponent.