Ročníkové práce

Přehled důležitých termínů pro školní rok 2023/2024 a související dokumenty.

Důležité termíny:
do 12. 5. 2023 – přihlášení se žáka k tématu u zadavatele
do 16. 6. 2023 – 1. konzultace se zadavatelem
30. 6. 2023 – vystavení přesného názvu a zadání práce 1. 9. 2023– začátek práce na RP


16. 2. 2024 (do 10:00 hod.) – odevzdání RP v digitální podobě na CD a dvakrát v tištěné podobě včetně pracovního deníku vedoucímu práce.
19. 2. až 8. 3. 2024  – vypracování posudků vedoucími a oponenty

Obhajoby ročníkových prací proběhnou podle níže uvedeného rozpisu v učebně 227 (aula) ve dnech 11. 3. – 12. 3. 2024.
Komise obhajob je ve složení: třídní učitel (předseda komise), vedoucí práce a oponent.

Dokumenty ke stažení