Ročníkové práce

Přehled důležitých termínů pro školní rok 2021/2022 a související dokumenty.

Důležité termíny:
do 13. 5. 2022 – přihlášení se žáka k tématu u zadavatele
do 17. 6. 2022 – 1. konzultace se zadavatelem
30. 6. 2022 – vystavení přesného názvu a zadání práce 1. 9. 2022 – začátek práce na RP


xx. xx. 2023 (do 10:00 hod.) – odevzdání RP v digitální podobě na CD a dvakrát v tištěné podobě včetně pracovního deníku vedoucímu práce.
xx. xx. až xx. xx. 2023  – vypracování posudků vedoucími a oponenty

Obhajoby ročníkových prací proběhnou podle níže uvedeného rozpisu v učebně 227 (aula) ve dnech xx. xx. – xx. xx. 2023.
Komise obhajob je ve složení: třídní učitel (předseda komise), vedoucí práce a oponent.

Dokumenty ke stažení