DAKO-CZ, a.s. – další část spojení odborné výuky s odbornou praxí

Projekt „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – OPJAK“ (Operační program Jana Ámose Komenského reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759) finišuje k závěru svého prvního období. 

V rámci tohoto projektu byla dne 5. 5. 2023 realizována aktivita „1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ“.

Návštěva firmy DAKO-CZ, a.s. třídou S3 byla splněním této provázanosti školy a praxe. Žáci oboru strojírenství se seznámili s procesem výroby brzd pro kolejová vozidla. Při prohlídce výroby těchto komponent diskutovali s odborníky na danou oblast. Informace, které žáci získali, mohli vidět při aplikaci v praxi. Navázali tak na své znalosti a dovednosti získané při studiu.

V úvodní části proběhlo představení společnosti a následně se jednotlivých skupin ujali odborníci, kteří je provedli vlastní výrobou. Zájem žáků potvrzovaly jejich dotazy a diskuze s některými pracovníky provozů.

Velké poděkování patří společnosti DAKO-CZ, a.s. za možnost prohlédnout si jednotlivé části výrobního procesu. Zaměstnanci firmy, kteří se naší skupině věnovali, vytvořili velmi příjemnou a přátelskou atmosféru. Touto aktivitou jsme navázali na vzájemnou spolupráci, která byla přerušena v minulých letech z důvodu pandemie.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759