GCE, s.r.o. – další část stáží učitelů SŠ

Projekt IKAP II (Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862) pokračuje i v těchto podzimních měsících. Poslední díl aktivity „7e Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů“ proběhl 15. 11. 2022.

Tato aktivita proběhla ve společnosti GCE, s.r.o. v Chotěboři. Hlavním cílem jednodenní stáže bylo seznámení se s výrobním procesem a technologiemi této firmy, navázat spolupráci a aplikovat rozvíjení odborných kompetencí využitelných ve výuce.

Garantem stáže byla paní Pavlína Andělová, HR Manager.

V úvodu stáže jsem se seznámil s historií a současností společnosti. Na tuto část navázala prohlídka jednotlivých výrobních hal. Prošli jsme oddělení výroby dílů, montážních linek a kontroly. Celým výrobním procesem nás provázel vedoucí oddělení technologie pan Pavel Kavalír. Závěrečná část stáže byla věnována plánu společné spolupráce. Byly dojednány vzájemné aktivity formou exkurzí studentů, prezentací na odborné téma a rozjednány další možné společné akce v budoucím období.

Velké poděkování patří společnosti GCE, s.r.o. a jejím zástupcům za možnost prohlédnout si jednotlivé části jejich vývoje a výroby. Zaměstnanci firmy, kteří se naši skupině věnovali, vytvořili velmi příjemnou a přátelskou atmosféru. Doufáme, že touto akcí naše vzájemná spolupráce teprve začíná.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
IKAP II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav