Vyšší odborná škola

I. kolo přijímacího řízení na VOŠ – přihlášky do 31. 5. 2024

Rychlá navigace

Vyšší odborná škola nabízí denní a kombinované studium pro absolventy středních škol, zaměřené na propojení technických a ekonomických disciplín, využití výpočetní techniky, zdokonalení znalostí cizích jazyků a rozvíjení manažerských schopností.

Obor vzdělání: 39-41-N/.. Technický interdisciplinární

Zaměření oboru:

  1. ekonomické se specializací Management a personalistika
  2. ekonomické se specializací Účetnictví a finance podniku
  3. technické se specializací Řízení jakosti a metrologie
  4. technické se specializací Údržba a servis techniky

Vyšší odborná škola – denní studium

Vyšší odborná škola nabízí absolventům středních škol studium zaměřené na propojení technických a ekonomických disciplin, využití výpočetní techniky, zdokonalení znalostí cizích jazyků a rozvíjení manažerských schopností.

Titul: diplomovaný specialista, DiS. (uvádí se za jménem)
Délka denního studia: 3 roky
Organizace studia: 16 týdnů výuky v zimním i letním období, zkouškové období 3 týdny v lednu a červnu
Odborná praxe: v zimním období 3. ročníku denního studia v délce pěti měsíců (září až leden)
Ukončení studia: absolutoriem, které se skládá z obhajoby absolventské práce, teoretické zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka
Školné: 3.000,- Kč za školní rok (Kč 1.500,- za období)

Škola je zapojena do programu ERASMUS Plus, který ji opravňuje spolupracovat s vysokoškolskými institucemi v zahraničí a vysílat na ně studenty za účelem studijních pobytů, které jsou jim následně uznávány jako součást studia.

Vyšší odborná škola – kombinované studium

Vyšší odborná škola nabízí absolventům středních škol studium zaměřené na propojení technických a ekonomických disciplin, využití výpočetní techniky, zdokonalení znalostí cizích jazyků a rozvíjení manažerských schopností.
Titul: diplomovaný specialista, DiS. (uvádí se za jménem)
Délka kominované formy studia: 3 roky
Ukončení studia: absolutoriem, které se skládá z obhajoby absolventské práce, teoretické zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka
Školné: 3.000,- Kč za školní rok (Kč 1.500,- za období)

Aktivity našich studentů