Svařování v NYMWAG CS a.s.

V rámci projektu „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – OPJAK“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759 proběhla v úterý 9. 4. 2024 exkurze třídy S3 ve společnosti NYMWAG CS a.s..

Tato společnost, se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje, vyrábí kontejnerové, cisternové a výsypné vozy. Obsah exkurze byl naplánován 27. 3. 2024 s personalistkou společnosti paní Bc. Lenkou Červinkovou. V rámci exkurze byly projednány další společné aktivity vycházející z Memoranda o vzájemné spolupráci podepsaného v loňském roce.

„Dne 9. 4. 2024 jsme vyrazili v doprovodu pana učitele Ing. Němce MBA a Ing. Bc. Andrleho na exkurzi do nymburské firmy Nymwag CS a.s.. Sraz jsme měli v Čáslavi v 7:45. Vlak nám odjížděl v 8:00. V Nymburce jsme vystoupili zhruba v 9:14, kde jsme se hned vydali do Nymwag CS a.s., tam nás vstřícně přivítali. Prošli jsme školením BOZP, aby při exkurzi nedošlo k zbytečným zraněním. Po krátkém představení firmy nás rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina šla na prohlídku výrobních hal a druhá šla na svářecí školu. Při prohlídce hal nám ukázali výrobu cisternových vagonů od polotovarů, až ke konečnému předávání vagónu v nové předávací hale. Ve svařovací škole jsme si zkusili svařování v ochranné atmosféře CO2. Mezi sebou jsme si i zasoutěžili, kdo bude mít lepší svár. Exkurzi jsme si jako S3 užili, zejména kvůli svařovací škole.“

Petr Kotěra, S3

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759