SŠ – Kritéria přijímacího řízení na SPŠ a OA

Pro školní rok 2023/2024 nabízíme tyto maturitní obory s kapacitou:

OborKód oboruPočet třídMaximání počet žáků
Obchodní akademie63-41-M/02250
Ekonomické lyceum78-42-M/02128
Strojírenství23-41-M/01130

Jednotná přijímací zkouška:

I. termín – ve čtvrtek 13. dubna 2023

II. termín – v pátek 14. dubna 2023

Kritéria přijímacího řízení:

do 01. 03. 2023 – odevzdání přihlášek ke studiu – Přihlášky lze zasílat poštou na adresu školy (VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 286 14 Čáslav) nebo přinést osobně na sekretariát školy.

Všichni uchazeči obdrží písemnou pozvánku s konkrétním termínem a dalšími pokyny k přijímací zkoušce. 

13. 04. 2023 – 1. řádný termín příjímací zkoušky 

14. 04. 2023 – 2. řádný termín přijímací zkoušky 

10. 05. 2023 – 1. náhradní termín přijímací zkoušky

11. 05. 2023 – 2. náhradní  termín přijímací zkoušky 

28. – 29. 04. 2023 – zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení – Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitelka školy, dle pokynů MŠMT,na veřejně dostupných místech, tj. na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do budovy školy.

Odevzdání zápisového lístku –Přijímání zápisových lístků bude probíhat do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Informace z oficiálního webu MŠMT

Informace z oficiálního webu CERMATu

Procvičování testů a úloh