Účetnictví a finance podniku | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Účetnictví a finance podniku

O oboru

Kód oboru: Účetnictví a finance podniku (63-41-M/02 Obchodní akademie)

Obchodní akademie se profiluje zaměřením Účetnictví a finance podniku a zaměřením Logistika, které si žáci volí na konci druhého ročníku.

Mezi ekonomické předměty společné oběma zaměřením patří Ekonomika, Účetnictví, Daňová soustava, Bankovnictví.

Dalším z odborných předmětů je Písemná a elektronická komunikace, v rámci které mohou žáci v závěru třetího ročníku skládat státní zkoušku z psaní na klávesnici pod dohledem zkušebních komisařů ze Státního těsnopisného ústavu v Praze. Pro výuku žáci využívají výukový program ZAV. Jedná se o jeden z nejdokonalejších programů pro psaní na PC, neboť umožňuje žákům psát podle jejich individuálních možností. V rámci tohoto programu mohou získat mezinárodní certifikát Intersteno.

Zaměření Účetnictví a finance podniku je odborně prohloubeno o předměty Účetní praktikum, Finance, Ekonomický seminář a Hospodářské výpočty.

V oboru Ekonomické lyceum je odborné ekonomické vzdělání získáváno v užším rozsahu především v předmětech Ekonomika, Účetnictví a Písemná a elektronická komunikace.

Součástí výuky na obchodní akademii a ekonomickém lyceu je předmět Praxe, který kombinuje formu výuky ve škole a souvislé 14denní odborné praxe ve firmách. Výuka probíhá v počítačových učebnách s podporou software „ÚČTO“ a „Money S3“ dle jednotlivých oborů a zaměření. Prohloubení odbornosti a praxe je podpořeno řadou exkurzí a seminářů.

Absolventi ekonomických oborů naší školy nacházejí uplatnění na trhu práce především v ekonomické sféře jako účetní, administrativní asistent, finanční a marketingový referent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovnictví, pojišťovnictví a v dalších ekonomicko-administrativních pozicích. Absolventi jsou schopni používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládat základní programové vybavení počítače včetně uvedených účetních softwarů, zajišťovat personální agendu malé i velké organizace.

Studium vytváří také předpoklady pro studium na VOŠ a VŠ především ekonomického zaměření a pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, znalost a dodržování právních norem a obchodní etiky.

dsc 0911 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Účetnictví a finance podniku | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Ucenictvi Icon Yellow | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

S kalkulačkou jsi nejlepší kamarád/ka?

Vytiskni a v klidu promysli 🙂

Další obory na OA Na obchodce

Ekonomické lyceum

Logistika