O oboru

Kód oboru: Robotika (23-41-M/01 Strojírenství)

Cílem zaměření Robotika je naučit žáky samostatnému logickému uvažování a řešení zadaných úloh a získání praktických dovedností při jejich realizaci v oblasti elektrotechniky, elektroniky, pneumatiky, elektropneumatiky a elektrohydrauliky.

Laboratoře školy jsou vybaveny moderními systémy od firmy FESTO s.r.o., výpočetní technikou s novým programovým vybavením FLUID SIM 5 pro tvorbu schémat a řešení úloh pneumatiky a elektropneumatiky  a programovatelnými robotickými stavebnicemi. V rámci odborné praxe, kterou žáci vykonávají ve firmách a podnicích, máme možnost konzultovat požadavky na jejich vzdělávání a připravenost pro praxi. Během studia mají žáci možnost zapojit se do činnosti kroužku mechatroniky a automatizace, kde si prohlubují vědomosti z robotiky a automatizovaných systémů ve smyslu programu Průmysl 4.0.

Naši absolventi se uplatňují především v regionálních firmách a podnicích. Rozvinout své odborné znalosti a dovednosti mohou i dalším studiu na vysokých školách technického zaměření nebo VOŠ, kde končí jako techničtí inženýři (Ing.) nebo diplomovaní specialisté (DiS).

Pravdivost těchto slov si můžete ověřit při Dnech otevřených dveří nebo přímo zahájením studia na naší škole.

dsc 1073 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Robotika | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
dsc 1024 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Robotika | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
dsc 1097 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Robotika | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
dsc 1076 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Robotika | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Robotika Icon Blue | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Máš nápad, kterému chceš dát život?

Vytiskni a v klidu promysli 🙂

Další obory na SPŠ Na průmce

3D modelování

Auto Moto

CNC programování