Logistika | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Logistika

O oboru

Kód oboru: Logistika (63-41-M/02 Obchodní akademie)

Čeho se „logistika“ vlastně týká? Kořeny logistiky jsou tak staré, jak je staré samo lidstvo. Odjakživa mezi sebou lidé vyměňovali a doručovali smluvené zboží, hledali nejkratší a nejbezpečnější cesty pro přepravu.

S vývojem dokonalejších strojů, programů a techniky došlo k potřebě zabývat se logistikou jako odbornou vědou. Drtivá většina firem na trhu chápe své efektivní fungování na správně postavené logistice. Fundovaní zaměstnanci v oblasti ekonomiky, kteří mají znalosti z logistických procesů, jsou nenahraditelnými odborníky na trhu práce. Toto si uvědomuje i naše škola, proto včas zareagovala a nabízí studentům obchodní akademie možnost zahrnout logistický obor do výuky. Vyučovací předmět Technické prostředky v logistice seznamuje studenty se základními pojmy jako je doprava, přeprava či manipulace se zbožím. Nabyté vědomosti lehce mohou aplikovat do konkrétních příkladů každodenního života – např. při nakupování vnímat formu a tvar přepravních a manipulačních obalů jednotlivých výrobků. Jednoduchými příklady si mohou ověřit správně sestavené logistické postupy přímo v praxi.

Logistika vstupuje do ekonomiky i životního prostředí a je úzce spjata se všemi odvětvími průmyslu. Její dynamický vývoj spočívá hlavně v umění pružné reakce na aktuální potřeby firem i celé společnosti. Svou flexibilitou zaručuje zajímavý prostor pro seberealizaci každého studenta či zaměstnance.

Logistika | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Logistika | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
dsc 0916 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Logistika | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Logistika Icon Yellow | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Máš rád, když mají věci správný řád?

Vytiskni a v klidu promysli 🙂