POKOS opět mezi námi

Již podruhé jsme na naší škole mohli v rámci projektu POKOS přivítat zástupce Krajského vojenského velitelství Praha – Středočeský kraj.

POKOS je Příprava Občanů K Obraně Státu. Primárním cílem této akce je zábavnou a interaktivní formou představit ozbrojené síly a Armádu ČR, informovat o jejich poslání, současné činnosti, obraně státu, mezinárodních organizacích, krizových stavech, branné povinnosti apod. Studenti mají možnost natrénovat, jak správně poskytnout první pomoc, co dělat při úniku chemických látek, jak přežít či se orientovat v neznámém terénu. POKOS studenty připravuje na mimořádné situace, se kterými se mohou v dnešní době setkat a zároveň se učí, jak se v těchto situacích zachovat. 

V úterý 23. 4. 2024 jsme měli možnost si POKOS zažít na vlastní kůži. Akce se zúčastnilo 6 tříd – OA2A, OA2B, EL2, S2, EL1, OA1B. V areálu školy bylo připraveno 6 stanovišť. Zahájení proběhlo v aule školy, kde během vyučovací hodiny všem třídám kpt. R. Michovský přestavil co je POKOS, proč vznikl, čím se zabývá, dále hovořil o krizových stavech, mezinárodních organizacích nebo jak funguje naše armáda. Pak již následovalo rozdělení do skupin a třídy se odebraly na svá stanoviště. Na prvním je již očekával zdravotník z řad Aktivních záloh, který ve svém civilním zaměstnání pracuje u Záchranné služby Praha. Jeho informace poskytly studentům návod, jak se zachovat v situacích, kdy je potřeba pomoci druhému člověku v případě zdravotních problémů.

Druhé stanoviště poskytlo studentům informace o kariéře v AČR, studiu na vojenských VŠ a o Aktivních zálohách.

Třetí stanoviště pod názvem „přežití“ nabídlo studentům, jak přežít v přírodě, jak se pomocí přístrojů mohou zorientovat v terénu i jak vybudovat přístřešek pro přenocování. Seznámili se s různými způsoby rozdělání ohně v přírodě a jeden si i vyzkoušeli prakticky, a to za pomoci křesadla. Po vykřesání první jiskry zavládlo veselí a jásot a radost z úspěchu. Na tomto stanovišti si studenti také vyzkoušeli maskování, které vojáci používají do terénu.  

Na čtvrtém stanovišti studenti našli dva vozy Toyota Hilux v armádním provedení. Studenti oboru strojírenství si zde ověřili své znalosti z technických předmětů.

Páté stanoviště zaujalo výstrojí a výzbrojí AČR.

Závěrečným stanovištěm se stala střelnice, kde měli všichni možnost zasáhnout terč, který byl někdy opravdu daleko. Střelba probíhala z airsoftových zbraní a ti zkušenější zasahovali cíl bez problémů.

Během tohoto projektového dne s Armádou ČR v rámci POKOSu si studenti ověřili znalost všeobecně známých informací, ale zároveň se dozvěděli i takové, ke kterým se v běžném životě nedostanou. Předností tohoto dne byla také možnost vyzkoušet si vše i prakticky.

Vážíme si toho, že příslušníci armády zavítali na naši školu, a děkujeme jim za nasazení, s jakým našim studentům přiblížili problematiku obrany státu a ochrany člověka za mimořádných situací.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759