business in english | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Business in English

Chceš vědět více o zaměření? … mrkni ZDE

Zaměření: Business in English

Zaměření Business in English  nabízí nejen prohloubené vzdělání v cizích jazycích, zaměřuje se také na interpersonální dovednosti jako důležitou součást odborné způsobilosti.

Vedle základních odborných kompetencí oboru Obchodní akademie získají dovednost komunikovat  – jak v ústní, tak písemné formě – ve třech cizích jazycích. Výuka anglického jazyka je rozvíjena hodinami konverzací a odborného předmětu Business English. Svoje komunikační dovednosti si žáci mohou naživo ověřit při zahraničních exkurzích a stážích, které v průběhu roku organizujeme.

Dalším cílem tohoto zaměření je zprostředkování kvalitní učební praxe. K tomu slouží fiktivní firma, kterou žáci zakládají a vedou. Práce ve fiktivní firmě integruje jednotlivé odborné ekonomické předměty a poskytuje žákům znalosti a dovednosti, které upotřebí při zakládání vlastní firmy, nebo které jim umožní získat zaměstnání po dokončení jejich vzdělávání. Cílem výuky ve fiktivní firmě je trénovat iniciativu, samostatnost a také poskytnout žákům znalosti, jak založit a vést obchodní společnost nebo živnost. Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své měkké a také odborné dovednosti. Důležitý je i trénink prezentace výsledků jak svých, tak celé společnosti.

V neposlední řadě je u absolventů tohoto zaměření kladen důraz komplexní kompetence, které mají průřezový charakter a jsou přenositelné a uplatnitelné napříč obory. V předmětu Selfmanagement  žáci posouvají kupředu svůj osobní rozvoj, asertivní chování, verbální a neverbální komunikaci, osvojují si time management, sebeřízení,  kooperaci, řešení konfliktů a vyjednávání, kreativní nebo týmové řešení problémů, aktivní přístup, zvládání zátěže a další. 

Absolventi oboru Obchodní akademie se zaměřením Business in English získávají výhodu na trhu práce díky nadstandardním jazykovým znalostem a komunikaci ve třech cizích jazycích. Komunikační kompetence pak doplňují další odborné ekonomické znalosti, dovednosti sociální a podnikavost. Absolventi mohou po studiu vycestovat – ať už za dalším studiem, prací či vlastním podnikáním. Uplatnění naleznou také v nadnárodních firmách tuzemského trhu.

Nově od školního roku 2022/2023

Předměty     

  • Business English
  • Selfmanagement
  • Fiktivní firma
  • Třetí cizí jazyk (španělský, ruský, německý)

Naučíme tě

  • Tři cizí jazyky (španělský, ruský, německý)
  • Založit a vést firmu
  • Soft skills
  • Komunikativní dovednosti
2021 leták buss.english | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Business in English
2021 leták zadní strana | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Business in English
Erasmus Bg@2x | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Umožníme Ti vycestovat
do zahraničí na stáž ERASMUS+


Program Erasmus je program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Prozkoumej kouty Evropy a světa

Procvič si cizí jazyk

Zážitky na celý život

Erasmus Irsko 2 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Erasmus Irsko | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Erasmus | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
bi translate | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Chceš se uplatnit v zahraniční firmě?