Mgr. Bc. Pavla Havelková

clk mfns 2021 vizual 480x340 01 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Mládí proti komunismu

18. listopadu 2021 u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii proběhl na naší škole již 17. ročník Měsíce filmu na školách. Žáci 1. ročníků byli prostřednictvím filmů, výstavy a dalších materiálů seznámeni s příběhy lidí,…

Svetluska3 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Světlo pro Světlušku

V pondělí 6. září 2021 se žáci 4. ročníků oborů Obchodní akademie OA4 a Strojírenství S4 již tradičně zapojili do charitativní akce Světlo pro Světlušku.Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat…

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství je systém poradenských služeb, který pomáhá žákům v oblastech vzdělání, profesní dráhy, volby povolání a rozvoji kariéry. Skládá se ze dvou částí, a to informačně poradenské složky a koučovací složky. Současné pojetí kariérového poradenství klade důraz na tzv.…

vychovne poradenstvi | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Informace o činnosti metodika prevence

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje tyto oblasti rizikového chování:– zneužívání návykových látek – alkohol, kouření, drogy– extrémní projevy agrese, zneužívání, týrání, domácí násilí a šikana– záškoláctví, kriminalita, vandalismus– poruchy příjmu potravy– sexuálně-rizikové chování– negativní působení sekt, rasismus…

komunikace | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Jak komunikovat se školou

www stránky školy :  1. hromadné informace – informace o škole, kontakty, informace školské rady, práce a aktivity studentů, výroční zpráva, školní řád, materiály k výuce a k domácí přípravě, informace výchovného poradce, odkazy na různé zákony a vyhlášky v souvislosti se…