Jakou máme trestní odpovědnost?

V pondělí 18. 12. 2023 na naši školu zavítal člen sboru Policie ČR nadpraporčík Tomáš Vávra, aby se studenty druhých ročníků probral otázky trestněprávní odpovědnosti mládeže. Vedle právního výkladu trestní odpovědnosti si připravil i konkrétní příklady z praxe.

Děkujeme za vhled do trestněprávní problematiky.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759