Tekutina nejvzácnější

Jak to chodí na hematologicko-transfuzním oddělení? Kdo a za jakých podmínek může darovat krev? Co se s krví děje po jejím odběru? Jsem vhodný dárce? A jakou mám krevní skupinu? Otázek k zodpovězení bylo mnoho.

Vedoucí HTO nemocnice Čáslav Ing. Petra Mrkvičková se v úterý 19. 12. 2023 stala naší třídě OA4 skvělou průvodkyní, která nás zasvětila do tajů nejvzácnější tekutiny – krve. Krev je pro zajištění činnosti organismu zcela nezbytná. Jejím úkolem je roznášet kyslík, živiny a další důležité látky do ostatních tkání a odvádět z nich oxid uhličitý a ostatní zplodiny látkové výměny, které by jinak škodily organismu. Prozatím není možné krev uměle vyrobit. Krev zaujímá v současné medicíně zcela nezastupitelnou roli, a to i z toho důvodu, že jsou daleko častěji prováděny komplikované léčebné zákroky.

Vedoucí laborantka HTO paní Irena Vojáčková nám pak názorně předvedla, jak určit krevní skupinu. Dobrovolnice, které se nezalekly odběru, se mohly svou skupinu dozvědět hned na místě.

Díky této zajímavé exkurzi už víme, že dárcovství krve je zcela nenahraditelné a každého člověka, který bezplatně daruje krev, bychom si měli vážit.