Schulzeitung

Třídy OA3 a EL3 se v hodinách německého jazyka věnovaly tvorbě školního časopisu. Svou práci jsme se rozhodli zrealizovat v online nástroji pro grafický design zvaném Canva. Každá trojice, dvojice či jednotlivec si zvolili pro ně zajímavé téma, kterému se pak věnovali ve svém novinovém článku. Vyzkoušeli jsme si role redaktora, editora a překladatele.  Dělali jsme rozhovor s paní ředitelkou, zamýšleli se nad receptem nebo tipem na výlet…. Práce v týmu přinesla mnoho zkušeností, občas i emocí.

Náš výtvor s názvem Schulzeitung je pro čtenáře-germanisty k nahlédnutí v učebně č. 3.

Eva Zatřepálková, Anu Gerelmaa OA3