Univerzita obrany vítá i dívky

Rtn. Markéta Rumanová je absolventkou oboru Obchodní akademie v Čáslavi, nyní je však studentkou 4. ročníku Univerzity obrany – konkrétně oboru Řízení finančních zdrojů.

Spolu se svojí spolužačkou přijela mezi žáky tříd OA3 a EL3, aby prezentovala studium vojenského leadershipu na univerzitě a také možnost uplatnění ve finanční sféře v AČR přímo po dokončení SŠ.

Zajímavý byl i jejich popis dosavadních zkušeností se studiem na Univerzitě obrany a s působením v armádě.

Děkujeme dívkám za vhled do ženského světa v Armádě ČR a přejeme hodně štěstí při státních zkouškách.