Žáci učí žáky

V předvánoční době jsme se rozhodli v hodinách němčiny vyzkoušet tzv. vrstevnické učení.

Průkopníkem této metody se stal Vojta Bílek z EL2, který dostal možnost vyzkoušet si, jaké je to být učitelem. Ve spolupráci s vyučující Mgr. Bc. Pavlou Havelkovou si připravil aktivity do hodin a vzal výuku ve třídách OA4 a OA2A do svých rukou. Jako téma zvolil Vídeň, kam se chystáme na vánoční trhy, a připravil prezentační program pro své spolužáky.

Celá akce proběhla v příjemné atmosféře a přinesla nám mnoho nových zážitků a zkušeností.

Vojtovi patří poděkování za zodpovědný přístup.