Suche nach den Spuren von Franz Kafka

V únorových hodinách německého jazyka jsme pátrali po informacích ze života a tvorby významného německy píšícího autora Franze Kafky. Vyráběli jsme společně plakáty v programu Canva, sdíleli smutný osud hlavního hrdiny Gregora Samsy v povídce Die Verwandlung, plánovali putování po místech, která jsou s Franzem Kafkou spjata.

Závěrečnou akcí tohoto projektu byla ve čtvrtek 15. 2. 2024 návštěva hlavního města Prahy, kterou Kafka tak miloval. Viděli jsme právě restaurované dílo sochaře Davida Černého Hlava Kafky nebo pamětní desku od Karla Hladíka na jeho rodném domě. Prošli jsme židovskou čtvrtí, ve které Kafka žil, a navštívili Muzeum Franze Kafky.

Nezapomněli jsme ani na malé občerstvení, takže jsme si celý den báječně užili.

Třídy OA3, EL3

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759