Úvod do světa práce

Již tradičně se v měsíci dubnu studenti 4. ročníků oboru Obchodní akademie a Strojírenství setkali s Mgr. Annou Přecechtělovou – vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Úřadu práce ČR.

Vedle mnoha dalších úloh zprostředkovává Úřad práce ČR poradenství studentům středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol k volbě a způsobu přípravy na povolání, ke vstupu na trh práce. To je hlavní důvod, proč každý rok uskutečňujeme setkání našich budoucích absolventů s pracovníky této instituce.

Během diskuze mohou žáci získat odpovědi na otázky, které se týkají jejich bezprostřední budoucnosti – ať již studijní nebo profesní.