Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Bc. Pavla Havelková (kabinet č. 41)

Problematika: kariérní poradenství, studijní, kázeňské, osobní potíže

Kontakt: 327 302 212, havelkova@sps-caslav.cz

specificke poruchy | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Tento název zahrnuje poruchy typu dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie nebo dysmúzie. Příčiny specifických poruch učení                       …