Přednáška – Jak najít a vybrat zaměstnance

Dne 27. 6. 2022 se do výuky předmětu Ekonomika ve třídě S3 zapojil jako odborník z praxe pan Radim Jeřábek, personalista společnosti Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o.  

Pan Jeřábek v úvodu hodiny představil nejen sebe, ale i společnost, ve které pracuje. Pro žáky si připravil přednášku zaměřenou především na získávání zaměstnanců. Nejprve žákům objasnil dva základní přístupy k získávání zaměstnanců, nábor a výběr. Vysvětlil, že výběr slouží k zajištění konkrétních pracovních pozic, ale nábor je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa ve firmě přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato místa (samozřejmě s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu). Následně žákům představil činnosti Náborového centra v Kolíně. Pan Jeřábek žákům také popsal, jak probíhá v jejich společnosti výběrové řízení na různé pracovní pozice, např. na pozici ´“Operátor výroby“ trvá výběrové řízení přibližně dvě hodiny v jednom dni a mimo pohovoru s personalistou čekají uchazeče např. ergonomické, SILO testy a testy fyzické zručnosti. Na pozici „Operátor údržby“ probíhá výběrové řízení ve třech kolech ve více dnech a např. v prvním kole na uchazeče čeká test na ověření znalostí. Závěrečná část výkladu se týkala odměňování zaměstnanců.

Žáci byli během hodiny aktivní a měli řadu dotazů. Přenos zkušeností a znalostí z praxe je v odborném vzdělávání největším přínosem a může napomoci žákům při přechodu ze školy na trh práce.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
IKAP II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

IKAP II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862