Spolupráce s firmou Goldbeck Prefabeton s.r.o.

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 proběhla exkurze třídy S3 ve společnosti Goldbeck Prefabeton s.r.o..

Obsah exkurze byl naplánován 1. 6. 2022 na schůzce se zástupci společnosti, kde kromě organizací exkurzí byly projednány další společné aktivity jako absolvování odborných praxí, letních brigád žáků a stáže učitelů technických předmětů.

Exkurze konaná 23. 6. 2022 byla složena ze dvou bloků. První část proběhla v zasedací místnosti formou krátké přednášky na téma „Materiály / Goldbeck Prefabeton s.r.o.“. Téma přednášky vedené zástupci společnosti Goldbeck Prefabeton s.r.o. panem Lukášem Novosádem a panem Lukášem Michálkem obsahově rozšířilo znalosti žáků v oblasti technických materiálů.

V druhé části exkurze byli žáci rozdělení do malých skupinek a jednotliví průvodci z řad zaměstnanců společnosti jim ukázali výrobu ve výrobních halách, kde popisovali jednotlivé výrobní technologie používané společností  Goldbeck Prefabeton s.r.o. .

Na závěr byl žákům představen systém skladování a expedice vyráběných produktů.

Touto aktivitou však kontakt se společností nekončí. V následném shrnutí přínosu této aktivity bylo naplánováno další pokračování vzájemné spolupráce s touto firmou.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
IKAP II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

IKAP II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862