Školní poradenské pracoviště

pravni predpisy | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Právní předpisy

METODICKÉ DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PREVENCI A POSTIHU ZÁŠKOLÁCTVÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Z VYUČOVÁNÍ (č. j. MSMT-780/2024-1).