Setkání zástupců školy a firmy Nymwag CS a.s. Nymburk

V rámci projektu IKAP II. proběhlo ve čtvrtek 16. února 2023 přátelské setkání zástupců školy Mgr. V. Szabové a M. Rokyty s firmou Nymwag CS a.s. Nymburk, kterou zastupovala Bc. L. Červinková a pan M. Lenkvik.

Během dopoledne se jednalo především o vzájemné spolupráci, odborných přednáškách a exkurzích. Dále firma nabídla škole své Svařovací centrum, kde studenti oboru Strojírenství budou moci během své praxe fyzicky vyzkoušet svařování pod vedením odborníků.

Zástupci firmy byli na závěr provedeni školou, přes školní dílny, odborné učebny a dalším zázemím jako například školní knihovnou.

Tímto setkáním naše vzájemná spolupráce začíná a těšíme se na další pokračování.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
IKAP II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
img 3528 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Nymwag CS a.s. Nymburk | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav