Energetická gramotnost

Dne 11.10.2022 navštívil naši školu Ing. Patrik Šimůnek z FEL ČVUT v Praze s přednáškou Energetická gramotnost. První dvě vyučovací hodiny se konala přednáška pro žáky OA2 a následně se konala druhá dvouhodinová přednáška pro žáky S3.

Během přednášky se žáci seznámili se vznikem a vývojem energetické soustavy ČR. Dále se dozvěděli o rozdílech mezi jednotlivými druhy elektráren, mnohé z nich překvapila rozdílnost mezi elektrárnami v poměru mezi instalovaným výkonem a reálně vyrobenou elektřinou. Důležitým tématem přednášky byl Energetický mix ČR. Ing. Šimůnek žákům také vysvětlil, jak funguje obchod s elektřinou, jaké jsou složky ceny elektrické energie a představil subjekty na energetickém trhu. Žáky velmi zaujala i diskuze o blackoutu, nejen o jeho příčinách, ale především o jeho následcích.

Přednáška byla zajímavá, pomohla žákům zorientovat se v dané problematice a nahlédnout pod pokličku aktuálního dění v energetice.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
IKAP II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

IKAP II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862