Naši pedagogové ve Spišské Nové Vsi

Ve dnech 25. 9. 2022 až 1. 10. 2022 jsme se s Ing. Janem Novákem v rámci programu Erasmus + zúčastnili aktivity Mobilita zaměstnanců – stínování na pracovišti. Přijímající organizací byla Stredná priemyselná škola technická Spišská Nová Ves. Našimi garanty byli vyučující odborných předmětů Ing. Mária Kačalová, PhD. a Ing. Jozef Kocurek.

Aktivity měly dosáhnout dvou cílů:

– profesního rozvoje pedagoga v oblasti technických předmětů

– seznámení se s principy duálního systému odborného školství v místě přijímací organizace.

Během pěti dní (26. 9. 2022 až 30. 9. 2022) jsme se seznámili s chodem školy, výchovným a vzdělávacím procesem v oblasti technického vzdělávání. Toto probíhalo ve dvou rovinách:

– hospitací v hodinách technických předmětů a odborné praxe

– konzultacemi s jednotlivými vyučujícími odborných předmětů (u hospitujících hodin, mimo hospitující hodiny)

Nedílnou součástí realizace programu byla oboustranná výměna zkušeností z odborných stáží.

A co nám přinesla zahraniční stáž?

Hlavním přínosem bylo navázání a prohloubení spolupráce se slovenskými partnery Stredné priemyselné školy technické ve Spišské Nové Vsi, konzultace o průběhu školní výuky v oblasti výchovy a vzdělávání, diskuse nad problémy úpravy školních vzdělávacích programů, nad použitím didaktických prostředků ve výuce a jejich dostupností na českém i slovenském trhu, nad uplatněním žáků po absolvování střední školy, nad zatraktivněním studijních oborů, nad realizací evropských školských projektů a dalším vzděláváním pedagogů.

Ikap Ii | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
IKAP II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

IKAP II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862