IROP

Irop | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

NÁZEV PROJEKTU: VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – modernizace vybavení dílen a odborných učeben
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002397
DOBA REALIZACE: 2018 – 2019
DOBA UDRŽITELNOSTI: 2020 – 2022

Irop15 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Časový a věcný harmonogram projektu IROP

2016                plány a myšlenky realizace                                    mapování cen techniky (konvenční a CNC stroje)                                    plány rozvodů elektro a vzduchu                                    zpracování…

Bezbariérová škola

Součástí projektu IROP nazvaného „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – modernizace vybavení dílen a odborných učeben“ je také zajištění bezbariérovosti…

„Prázdniny“ krok pátý

Ve druhém prázdninovém týdnu začaly v rámci projektu IROP (integrovaný regionální operační program) pozemní práce v našich dílnách. Které práce byly realizovány?…

Projekt Irop1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

„Prázdniny“ krok čtvrtý

Naše škola se před časem zapojila do projektu nazvaného Integrovaný regionální operační program (IROP) v jehož rámci bychom měli obměnit strojní vybavení…

Nove Moderni Vybaveni Dilen Na Vos Sps A Oa Caslav | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Projekt IROP v médiích

NOVÁK, Jan. Nové moderní vybavení dílen na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. Čáslavské noviny. Čáslav: Městský úřad Čáslav, 2018, (2), 21.