„Prázdniny“ krok pátý

Ve druhém prázdninovém týdnu začaly v rámci projektu IROP (integrovaný regionální operační program) pozemní práce v našich dílnách.

Které práce byly realizovány?

Byly vybourány původní betonové podlahy, zasypány otvory, které v podlahách zůstaly po předchozích rekonstrukcích, úpravách a dalších změnách. Byly položeny jednotlivé vrstvy izolační a zarovnávací. Následovalo lití základní betonovou vrstvou a poté byla položena stěrka. To již byla vrstva finální. Mezi jednotlivými pracemi musela být dodržena určitá doba z důvodu vyschnutí a zatvrdnutí. Celá tato akce „výroba nových podlah“ trvala pouze 12 dní. V současnosti čekáme na dokonalé vytvrdnutí celé podlahy.

Nyní již budou následovat práce zednické, malířské, instalace nových elektrických rozvodů a rozvodů tlakového vzduchu. Teprve potom mohou být do „nových“ dílen umístěny a zprovozněny nové i některé původní stroje.