Slavnostní otevření nových dílen

Ve středu 13. února 2019 od 13:00 hod. proběhlo ve škole slavnostní otevření nově zrekonstruovaných dílen – soustružny, frézárny, učebny CNC techniky a také učebny č. 49, učebny výpočetní techniky, kde jsou naistalovány klávesnice s programy k CNC strojům. Touto akcí byl oficiálně zakončen tříletý projekt Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ministerstva pro místní rozvoj České republiky „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – modernizace vybavení dílen a odborných učeben“, který byl spolufinancován Evropskou unií a rozpočtem ČR.

Slavnostního otevření se zúčastnili pozvaní hosté z Krajského úřadu Středočeského kraje, vedení města Čáslav, ředitelé základních a středních škol z Čáslavi a okolí, ředitelé a personalisté ze spolupracujících podniků a firem, dodavatelé konvenčních i CNC obráběcích strojů, zaměstnanci školy bývalí i současní, studenti a zástupci místního tisku.

Ředitelka školy přivítala hosty a v úvodu pronesla slavnostní přípitek s poděkováním všem, kteří se na projektu IROP podíleli a popřála škole, aby i nadále šla ruku v ruce s novými technologiemi a trendy vývoje. Následně ředitelka školy informovala hosty o časovém a věcném harmonogramu projektu a rekonstrukci dílen, a také o rozpočtu a výběrových řízeních. Poté se publiku představili největší dodavatelé – pan Ing. Jan Jentsch z firmy Boukal, s.r.o. a pan Tomáš Bořil z firmy ITAX PRECISION, s.r.o.

Pan Ing. Jan Novák, učitel a hlavní technik projektu, seznámil hosty s postupnými kroky přestavby dílen. Nejdříve ukázal původní stav a vybavení dílen, pak následovalo vyklizení vybavení, odpojení strojů od elektrické energie a jejich deinstalace a odvoz. Následovalo bourání podlah, odvoz suti, navážení materiálu na podlahy, pokládka a hutnění, izolace, betonování a lití povrchové vrstvy. Po uzrání podlah pokračovaly další pracovní postupy tj. elektro rozvody a rozvody vzduchu, nové osvětlení, instalatérské, zednické a malířské práce, instalace nových, ale i některých starých strojů, výměna oken a dveří, zapojení veškeré techniky, zaškolení ke konvenčním strojům a školení k novým CNC obráběcím strojům. Jeho vyprávění bylo doprovázeno poutavými fotografiemi. 

Po prezentaci následoval časosběrný film z rukou společnosti Belief Production. Film byl vytvořen z fotografií a natočených průběžných videí, které byly pořizovány paní Markétou Štěpinovou (foto) a panem Ing. Vlastimilem Andrlem (video) po celou dobu rekonstrukce. V necelých 9ti minutách hosté viděli průběh realizované akce, která stála více než 25 milionů Kč.

Po krátké přestávce na občerstvení následovalo přestřižení pásky před dveřmi zrekonstruovaných dílen. Dílny takto symbolicky otevřeli paní Mgr. Ingrid Vavřínková za Středočeský kraj, pan JUDr. Vlastislav Málek za Město Čáslav, pan Ing. Jan Novák jako hlavní technický realizátor projektu a paní Mgr. Věra Szabová, ředitelka školy.

Všichni byli pozváni do zmodernizovaných prostor, kde studenti II. ročníku oboru Strojírenství pracovali na konvenčních strojích, dodavatelé prezentovali techniku a odpovídali hostům na jejich dotazy.

Celou akci „Slavnostní otevření dílen“ hudebně doprovázel student IV. ročníku oboru Strojírenství Ladislav Horálek a organizačně vypomáhaly studentky III. ročníku oboru Ekonomické lyceum. Občerstvení pro účastníky akce zajistily kuchařky ze školní jídelny a pracovnice z administrativy pod vedením Ing. Jindry Puskásové.

Ředitelka školy děkuje všem pořadatelům za organizaci akce a všem studentům za jejich pomoc.

logo irop

Akce proběhla v rámci projektu nazvaného „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – modernizace vybavení dílen a odborných učeben“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP.

Info také na regionálním zpravodajství svoboda.info: http://www.svoboda.info/zpravy/caslav/studenti-vos-sps-a-oa-caslav-dostali-do-uzivani-nove-dilny-s-modernimi-stroji/

a kutnohorském deníku: https://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/na-caslavske-prumyslove-skole-slavnostne-otevreli-nove-dilny-20190213.html