Časový a věcný harmonogram projektu IROP

  • 2016                plány a myšlenky realizace

                                   mapování cen techniky (konvenční a CNC stroje)

                                   plány rozvodů elektro a vzduchu

                                   zpracování a odsouhlasení Projektového záměru

                                   uzavřená Memoranda o spolupráci se ZŠ a podniky                                    

                                   zpracování Studie proveditelnosti externí firmou

                                   registrace projektu ISkp14+

                                   schválení formálních náležitostí

  •  2017               schválení projektu – analýza rizik a věcná část projektu

                                   zpracování podkladů pro výběrové řízení

  • 2018                výběrové řízení na veřejnou zakázku

                                    část A – konvenční stroje a elektro rozvody

                                    část B – CNC technika a rozvody vzduchu

  •  VI.18             vystěhování všech strojů a vybavení z dílen, deinstalace a odvoz strojů
  •  VII.18            rekonstrukce podlah
  •  VII.18            uzavření smluv (veřejná zakázka část A, část B)
  •  VIII.18           položení nových podlah

                                  nastěhování starých strojů

  •  IX. – XII.        realizace zakázek       

                                  stavební úpravy dílen

Projekt IROP

Rozpočet / plán:           23.902.662,- Kč

Rozpočet / reál:            22.732.444,24 Kč

–          studie proveditelnosti, propagace

–          pořízení konvenčních strojů + elektro instalace

–          pořízení CNC obráběcích strojů + vzduchotechniky

–          pořízení schodolezu pro zajištění bezbariérové školy

Dotace KÚSK

Rozpočet:                    2.489.981,- Kč

–           podlahy, technický dozor, sondy, instalatérské, zednické a malířské práce, deinstalace strojů, nové osvětlení, nová okna, oprava části potrubí pro rozvod teplé vody

REKAPITULACE

Projekt IROP

Rozpočet / reál:            22.732.444,24

Z toho: část A9.438.000,-

            část B               12.931.637,84

Dotace KÚSK

Rozpočet:                    2.489.981,-

Celkem                       25.222.425,24

logo irop

Projekt „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – modernizace vybavení dílen a odborných učeben“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP.