„Prázdniny“ krok čtvrtý

Naše škola se před časem zapojila do projektu nazvaného Integrovaný regionální operační program (IROP) v jehož rámci bychom měli obměnit strojní vybavení školních dílen a to jak v oblasti konvenčních obráběcích strojů, kdy bychom měli získat nové soustruhy, frézky, vrtačky, brusky, strojní pily a další stroje jako například vyjiskřovačku, tak v oblasti CNC strojů, kdy bychom stávající vybavení rozšířili o několik obráběcích center včetně nejmodernějšího centra pětiosého.

Akce „kulový blesk“ vypukla na konci tohoto školního roku a nejdůležitější činnosti by měly proběhnout o hlavních prázdninách, aby v příštím školním roce mohla být v nově vybavených prostorách zahájena výuka. Pro nové stroje bude potřeba nově upravit stávající prostory strojních dílen. Nejprve bylo tedy potřeba všechny tří dílny kompletně vystěhovat, to znamená odinstalovat a odvézt stávající strojní vybavení a do jiných prostor školy přemístit veškerý nábytek a další vybavení. Pak budou vybourány betonové podlahy a položeny podlahy nové z litého betonu. Dále bude potřeba nainstalovat nové elektrické rozvody a rozvody tlakového vzduchu. Pak bude možné do těchto připravených prostor nainstalovat nové strojní vybavení, vrátit některé původní stroje, naučit se nové vybavení používat a připravit vlastní výuku.

logo irop

úterý 10. července 2018 byly tedy vyklizené prostory strojních dílen předány stavební firmě VACUTEC, která bude zajišťovat bourací práce podlah a firmě ATEMIT, která bude pokládat novou podlahu.

A nyní tedy konečně hurá na prázdniny.