Informace o činnosti kariérového poradce

Kariérové poradenství zahrnuje konzultace se žáky a jejich rodiči při hledání vhodného typu pracovního uplatnění, profesní dráhy, dalšího vzdělávání a nabídku nejrůznějších kontaktů.

Školní kariérový poradce – specifikace pozice

  • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci
  • příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV)
  • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí
  • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče
  • spolupráce s ÚP ČR, organizacemi, firmami, institucemi státní správy
  • realizace odborných exkurzí, setkávání s odborníky z praxe
  • zajišťování odborné praxe – výběr vhodné firmy, uzavření dohod, zpráva a hodnocení odborné praxe