Jak komunikovat se školou

www stránky školy :

 1. hromadné informace – informace o škole, kontakty, informace školské rady, práce a aktivity studentů, výroční zpráva, školní řád, materiály k výuce a k domácí přípravě, informace výchovného poradce, odkazy na různé zákony a vyhlášky v souvislosti se školstvím aj.

 2. individuální informace  – viz. Bakaláři: každý rodič má vlastní přístupové jméno a heslo a může průběžně sledovat docházku dítěte, průběžnou klasifikaci a případné informace od třídního učitele

  • Telefon, e-mail :  viz.  Kontakty
  • Osobní návštěvy a individuální konzultace: při řešení výchovných nebo vzdělávacích problémů preferujeme, aby u jednání byli přítomni  učitel – žák – rodič
  • Třídní schůzky
  • Dny otevřených dveří: určené jak pro nové uchazeče o studium, tak i pro rodiče stávajících žáků, rodiče mají možnost seznámit se s odbornými učebnami a vzdělávacím programem školy