Desatero pro primární prevenci

V měsících listopad a prosinec probíhá na naší škole projekt „Desatero pro primární prevenci“, který je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021.

Tento edukativní program si vyzkouší žáci 1. a 2. ročníků. Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8- 12 minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence.