Nová relaxační místnost

Po dlouhém období distanční výuky jsme se opět všichni setkali v lavicích.

Návrat do školy v této době je výrazně jiná situace než návrat po prázdninách. Studenti, pedagogové i rodiče byli vystaveni pro ně nové, neznámé situaci. Někteří tuto změnu zvládli bez problémů, jiní mohou pociťovat napětí, úzkost nebo stres.

Poradenští pracovníci školy jsou připraveni naslouchat a pomoci. Školní poradenské pracoviště nově rozšířilo své prostory. Během doby uzavření prezenční výuky se na naší škole podařilo vybudovat malou relaxační místnost, která bude studentům sloužit k nerušené konzultaci se školní psycholožkou nebo jako místo odpočinku v krizové situaci.

Místnost se nachází ve 2. patře hlavní budovy a její dovybavení je ještě v běhu. Přesto věříme, že už nyní nám relaxační koutek pomůže zvýšit atmosféru bezpečí a klidu na naší škole.