Mgr. Pavel Kluh

Erasmus+ VŠ – dokumenty

Milí studenti, zde jsou vám k dispozici ke stažení a vyplnění základní dokumenty pro realizaci mobilit programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání. Zároveň zde najdete i vzorové dokumenty a informace, které vám pomohou tyto dokumenty vyplnit. Základními dokumenty potřebnými pro přihlášení se…

Erasmus+ PRO dokumenty

Milí studenti, zde jsou vám k dispozici ke stažení a vyplnění základní dokumenty pro realizaci mobilit programu Erasmus+ PRO. Zároveň zde najdete i vzorové dokumenty a informace, které vám pomohou tyto dokumenty vyplnit. Základními dokumenty potřebnými pro přihlášení se do programu…

Erasmus+ dokumenty

Milí studenti, zde jsou vám k dispozici ke stažení a vyplnění základní dokumenty pro realizaci mobilit programu Erasmus+. Zároveň zde najdete i informace, které vám pomohou tyto dokumenty vyplnit. Životopis (CV) má strukturovaný formát, který umožňuje efektivně prezentovat vaše kvalifikace, dovednosti a…

Přijímací řízení na SPŠ a OA

Termín pro podání přihlášek: 1. března 2022 Přijímání do oborů Pro školní rok 2022/23 nabízíme tyto maturitní obory s kapacitou: – Obchodní akademie (kód oboru: 63-41-M/02), 2 třídy, 60 žáků – Ekonomické lyceum (kód oboru: 78-42-M/02), 1 třída, 30 žáků…

Odvolání se proti výsledku

Žádost lze podat do 20 dnů od konce období příslušné maturitní zkoušky. Žádost podává žák přímo:a) MŠMT v případě didaktického testub) Krajskému úřadu v případě písemné práce nebo ústní zkoušky Pro podání odvolání používají žáci formuláře stanovené maturitní vyhláškou. Zkušební…

Organizace maturitních zkoušek

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Společná část maturitní zkoušky se koná pouze formou didaktických testů. Jejich přípravu a vyhodnocení zajišťuje Cermat jako organizace zřizovaná MŠMT. Každý maturující žák povinně: 1) koná didaktický test z českého jazyka a literatury, který trvá 75 minut.…

Maturitní kalendář 2021/2022

V tomto článku naleznete nejenom důležité termíny, ale i dokumenty vydané Cermatem pro žáky 4. ročníků a časové rozpisy ústních maturitních zkoušek. do 1. 12. 2021 – podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním termínu do 31. 3. 2022 – odevzdání…