Mgr. Pavel Kluh

1675026549438 01 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Zboř svou komfortní zónu

Pokud máte rádi nová dobrodružství, výstupy z komfortní zóny a chcete zažít něco, co vás reálně posune, určitě zkuste program Erasmus+! Výstup z komfortní zóny z vás udělá lepšího člověka, nová zkušenost rozšíří vaše obzory a všeobecný nadhled, zkusíte si nové věci,…

Erasmus+ dokumenty

Milí studenti, zde jsou vám k dispozici ke stažení a vyplnění základní dokumenty pro realizaci mobilit programu Erasmus+. Zároveň zde najdete i informace, které vám pomohou tyto dokumenty vyplnit. Životopis (CV) má strukturovaný formát, který umožňuje efektivně prezentovat vaše kvalifikace, dovednosti a…

Odvolání se proti výsledku

Žádost lze podat do 20 dnů od konce období příslušné maturitní zkoušky. Žádost podává žák přímo:a) MŠMT v případě didaktického testub) Krajskému úřadu v případě písemné práce nebo ústní zkoušky Zkušební období Zkouška Období konání MŠMT KÚ Jaro Didaktický test…